Archiv pro rubriku: Články

Všechny články o dění v MPS Beseda, od nejnovějších k nejstarším.

1862–2017. Beseda má 155 let!

Na podzim 2017 se naplnilo již 155 let existence Mužského pěveckého souboru Beseda Valašské Meziříčí. Na oslavu tohoto úctyhodného jubilea se konal 15. listopadu slavnostní koncert, na němž kromě Besedy vystoupili i žáci místní ZUŠ Alfréda Radoka.

V programu zazněly skladby Mozarta, Smetany, Bacha či Poláška i lidové písně. Zahájila ho Korunovační fanfára a působivým završením se stal Verdiho Sbor otroků z opery Nabucco.

Beseda obdržela mnoho gratulací, také od Yvony Wojaczkové, místostarostky Valašského Meziříčí: „Je mi ctí popřát Mužskému pěveckému sboru Beseda do dalších let spoustu vděčných a vnímavých diváků, bohatý repertoár, další nadšené kolegy a radost ze společného zpívání.“

Sbormistr Stanislav Machanec doplňuje, že Beseda ráda uvítá nové členy, zejména z řad „mladých seniorů“, kteří si udělají jednou týdně čas na zkoušku a občas na veřejné vystoupení.

Na tom, aby Beseda žila dál, se můžete podílet i vy. Děkujeme všem za podporu!

V máji na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů

V neděli 15. května 2016 se Mužský pěvecký sbor Beseda zúčastnil Mezinárodního festivalu pěveckých sborů ve Frýdku-Místku, který uspořádal Lašský smíšený pěvecký sbor Baška ke vzpomínce na spolupráci s Eduardem Hakenem. Zazněly skladby „Ešče já sa zpodívám“ J. N. Poláška, „Dyby černé očenka“ J. Křičky, „Orání“ či „Vínek stonulý“ L. Janáčka a několik dalších.

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti

Festival byl třídenní a vystoupila na něm řada sborů. V nedělním bloku, který hostil Katolický lidový dům, mohli diváci kromě Besedy zatleskat sborům Komenský z Vítkova a Šárka z Horní Suché. Motto festivalu, nad kterým převzala záštitu i dcera Eduarda Hakena Marie Hakenová-Ulrichová, znělo: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.“

-el-

Beseda uspořádala už druhý Festival duchovní hudby

O víkendu na přelomu dubna a května se ve Valašském Meziříčí nejen pálily čarodějnice a bavilo na prvomájových veselicích, ale byla možnost účastnit se i akce podstatně komornější.

Místní Mužský pěvecký sbor Beseda, mimochodem s více než 150letou tradicí hudební činnosti, pořádal Festival duchovní hudby. Byla tím vytvořena určitá tradice, protože festival s týmž zaměřením se zde konal už v roce 2005.

Farní úřad v čele s otcem Pavlem umožnil použít akusticky asi nejlepší sál ve městě a odpovídající i obsahově, tj. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zde se koncert ve spolupráci s kulturním zařízením, městským úřadem a partnery CS Cabot a Keramika Hauser uskutečnil.

Účastnily se prakticky všechny sbory z města Valašské Meziříčí, mužský sbor Beseda, ženský Hedvika, smíšené sbory Basové G a školy Salvátor, posilou byl mužský sbor ze Vsetína Lumír a hudebně doplnil orchestr místní umělecké školy.

Repertoár byl velmi košatý. Zazněly skladby hlubokého středověku, vesměs v latině, skladby našich i světových klasiků, Mozarta, Křičky, Janáčka, slyšet bylo i jidiš a gospel z amerických modliteben.

Také orchestr ZUŠ předvedl hodnotné skladby H. Purcella, Ch. W. Glucka a další. Koncert byl ukončen společnou skladbou sborů – Mozartovo Ave verum corpus předvedlo téměř 80 zpěváků.

Festival byl díky iniciativě spolku Beseda kvalitním zhodnocením souboru akcí ve Valašském Meziříčí pořádaných první květnový víkend.

-jg-

Beseda a Polajka v Pezinku

Beseda, Polajka, Radost, jablíčka a víno – to je 5 slov vystihujících vydařené podzimní setkání hudebních souborů ve slovenském Pezinku.

Mužský pěvecký sbor Beseda a cimbálová muzika Polajka z Valašského Meziříčí zavítali v sobotu 11. října 2014 na Slovensko do Pezinku. Pozval je folklorní soubor Radost, který byl hostem jarního koncertu Besedy.

Program prosluněného dne zahájilo Jablkové hodování pořádané v 13 městech Bratislavského kraje, v Pezinku na dvoře skautské klubovny. Už zde mohli návštěvníci „ochutnat“ temperamentní písně v podání Radosti a Polajky.

Večer v Pezinku v Domě kultury Beseda přednesla lidové písně v úpravách J. N. Poláška, A. Tučapského, O. Halmy i sbormistra S. Machance, například Bodaj by vás vy mládenci a Ej něchcem páleného. Prostor dostali i klasičtí mistři – A. Dvořák a G. F. Händel, jehož společně podanou skladbou Canticorum iubilo program vyvrcholil.

Ó víno, Boh Ti nebo daj!

Polajka početné publikum doslova strhla valašskými lidovkami i slovenskými čardáši. Také domácí soubor Radost úspěšně prezentoval sílu slovenského folkloru, v písních žertovných, milostných a mnoha dalších, které aktuálně vydal na CD „Ó víno, Boh Ti nebo daj!“

Beseda přijímá nové zpěváky

Mužský pěvecký sbor Beseda je na valašskomeziříčské kulturní scéně už více než 150 let. Pro členy Besedy je společné zpívání vřelou srdeční záležitostí, kterou často podporuje i rodina. Manželky, děti i vnuci rádi navštíví koncert nebo zájezd sboru, kde jim jejich „besedníci“ zprostředkují hudební zážitek.

Říkalo se, že kdo zpívá v Besedě, něco znamená. Dveře do tohoto sboru s úctyhodnou tradicí jsou otevřeny i Vám. Kontaktujte KZ Valašské Meziříčí, nebo přímo předsedu či sbormistra.

-el-

1862–2012: Velká sláva – Beseda má 150 let

Podzim 2012 je ve Valašském Meziříčí slavný, protože si město připomíná 150 let Besedy, nejstaršího kulturního spolku. Mužský pěvecký sbor tu poprvé vystoupil roku 1862. Oslavy rekapituluje sbormistr Stanislav Machanec.

Vyvrcholením činnosti sboru v roce 2012 bylo uspořádání slavnostního koncertu u příležitosti 150. výročí jeho založení, který se uskutečnil dne 9. listopadu. Na jeho programu byly skladby W. A. Mozarta, Antona Brucknera, Bedřicha Smetany, Pavla Křižkovského, Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstera, Ferdinanda Vacha, Josefa Nešvery a dalších. Tři skladby byly zpívány společně s Ženským pěveckým sborem Hedvika. Ten také zazpíval samostatně další tři skladby hudebního skladatele Antonína Tučapského s doprovodem cimbálu v podání Jaroslava Kneisla.

Koncertu se zúčastnil i zástupce Unie českých pěveckých sborů – předseda oblastního výboru pro Zlínský a Jihomoravský kraj František Nantl, který po skončení koncertu ocenil za dlouholetou činnost ve sboru předáním zlatých odznaků tyto zpěváky: 1. tenor – Petr Jež, Miroslav Šrámek, 2. tenor – Miloslav Havlík, Eduard Pobucký, 1. bas – Vladimír Dospěl, Peter Palla, Antonín Přikryl, 2. bas – Milan Axmann, Josef Hurský, Stanislav Machanec.

K příležitosti 150. výročí založení Besedy byl vydán almanach autora Josefa Kramáře a také pamětní list, jehož tvůrci jsou Josef Válek a Vítězslav Zachrdla.

Foto: Beseda v jubilejním roce 2012 koncertuje v Rouském

Pozvání sbormistra: Pánové, přijďte do Besedy!

„Pánové, dobře vám to zpívá? Tak neseďte u bedny či piva. Přijďte do Besedy,“ obrací se na všechny zájemce o zpěv sbormistr Stanislav Machanec.

Mužský pěvecký sbor Beseda, který vznikl roku 1862, je na kulturní scéně měst Krásna a Valašského Meziříčí naprostým fenoménem, jemuž se právě naplňuje 150 let existence. Takto dlouhým trváním se nemůže pochlubit žádný jiný zdejší spolek. Během historie stála v čele Besedy řada osobností, například hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, žák Leoše Janáčka, nebo František Hanus, otec známého herce. Sbor má ve svém bohatém repertoáru kromě jiných i skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

Pro členy Besedy je společné zpívání vřelou srdeční záležitostí, často podporovanou také rodinným zázemím. Manželky, děti i vnoučata rádi navštíví koncert nebo zájezd sboru, kde vystupuje jejich „besedník“.

Kdo je v Besedě, ten něco znamená

Říkalo se, že kdo zpívá v Besedě, není jen tak leda kdo, ale něco znamená. To platí i nadále a Vy si to můžete přijít dokázat. Sbor má vyhlášen konkurz a trvalé výběrové řízení na volná místa zpěváků 1. a 2. tenoru, ale i ostatních hlasových skupin.

V naší výzvě se obracíme především na vás, mladé seniory, kterým skončila pravidelná povinnost v zaměstnání, v kapse máte čerstvý důchodový výměr a jeden den v týdnu byste mohli a chtěli vyplnit smysluplnou činností.

Mnohdy i žena řekne svému muži: „Hezky zpíváš (hraješ na hudební nástroj), neseď doma u bedny (u piva v hospodě) a jdi zpívat do sboru!“ Takové pobídnutí váhavce velice rádi akceptujeme a nově příchozího zájemce přivítáme.

Zkuste si tedy ověřit, co jste nezapomněli ze školního zpěvu, „studií“ na hudební škole nebo ze seznamování se s paní Hudbou hrou na některý hudební nástroj. Avšak nemusíte jej lovit ze zasunutého futrálu a oprašovat – přijďte jen s tím nástrojem, který vám byl dán do vínku a nosíte ho stále u sebe – s Vaším hlasem, o kterém se tvrdí, že je to ten nejdokonalejší hudební nástroj.

Nezapomeňte přitom, že zpívání ve sboru má i své podmínky. Jsou jimi dobrovolnost, vytrvalost a hlavně podřízenost a přizpůsobivost. Mít tyto vlastnosti a pěstovat je není nikdy na škodu ani mimo sborové řehole.

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Uznání pro Besedu od Jana Graubnera

Olomoucký Dóm sv. Václava hostil 22. října 2011 mužské pěvecké sbory z Olomouce, Ostravy, Vsetína a Valašského Meziříčí. Také Beseda úspěšně vystoupila na tomto festivalu duchovní hudby ekumenického charakteru.

Přímou záštitu akci poskytli arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička. Iniciovali rovněž závěrečný potlesk vestoje, který se v zaplněné katedrále rozezněl po mši Petra Ebena „Missa Adventus et Quadragesimae“ pro mužský sbor a varhany. Právě dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás.

Úvodní tříhlasý kánon Besedy „Dona Nobis Pacem“ byl oceněn také odbornou veřejností. Sbor jako jediný vystoupil hned se čtyřmi skladbami – dalšími byly „Quare obdormis Domine“ V. Kučery, „Ora pro nobis“ R. Papperta a „Přijď Králi věčný náš“ J. Weslyho.

Na festivalu byli vyznamenáni zasloužilí členové zúčastněných mužských pěveckých sborů.

-el-

Pocta Jiřímu Demlovi na Valašském Slavíně

Profesor Jiří Demel (1923–2006), výrazný kulturní činitel Valašska a vynikající pěvec, který ve sboru Beseda působil více než 60 let, dlouho i jako jeho předseda, spočinul 12. června 2011 na Valašském Slavíně ve skanzenu v Rožnově p. R.

Proslovy zástupců města Valašského Meziříčí prokládaly při pietním aktu písně pěveckého sdružení Beseda („Eště já sa zpodívám k těm mezříčským zahradám…“, „Šťuká sa mně, šťuká“, „A dyž sa Valášek narodí“…) a hudba cimbálové muziky Polajka.

Současný sbormistr Stanislav Machanec uvedl: „Po svém nástupu do Besedy jsem zpíval druhý bas. Profesor Demel byl zpěvák barytonu. Když tehdejší sbormistr nemohl nebo byl nemocen, pan profesor ho zaskakoval jako dirigent, jako sbormistr.“

Navázal na něho i Petr Jež: „Když se chlapi o prázdninách ptali, jestli mají chodit na zkoušku, vždy odvětil, že Beseda je, i když není. Potom dodal, že když ne ve zkušebně, měli bychom se sejít aspoň v hospodě.“

„Příští rok bude významný, protože oslavíme 150. výročí trvání našeho sboru. Pan profesor bude v našich vzpomínkách, v naší mysli, a my ho na tento slavnostní večer pozveme,“ dodal Stanislav Machanec.

-el-

 

Jaro tradičně otevírá Beseda a Hedvika

Pěvecké sbory z Valašského Meziříčí, mužský Beseda a ženský Hedvika, vystoupily v zámku Žerotínů na Jarním koncertu. Oba jsou jubilující – Hedvika má letos dvacetiny a Beseda za rok slaví úctyhodných 150 let své existence.

Besedla nabídla návštěvníkům Janáčkův „Vínek stonulý“, ruskou lidovou „Večerní zvon“ nebo „Závěť Jana Ámose Komenského“ zhudebněnou Jaroslavem Křičkou, především však Lukášův cyklus „Jaro se otvírá“. Náladové skladby na slova lidové poezie o bezu, rosičce či májce doprovodila houslistka Alena Jelínková.

Jedno z nejčistších vyznání lásky k rodnému kraji skladatele Bohuslava Martinů, kantátu „Otvírání studánek“, přednesl sbor Hedvika. Je inspirována historickým, avšak stále živým  zvykem vítání jara dětmi na Vysočině a s ním spojeným čištěním, „otvíráním“ studánek. Rozvíjí se v řadě sborových i sólových popěvků (soprán – královnička, jejímiž ústy mluví studánka; alt – sasanka) a vrcholí sborovým zpěvem o studánce-hlubáňce. Následuje instrumentální mezihra. V postavě poutníka (baryton sólo Oldřicha Botha z Besedy) jako by se do rodného kraje vracel alespoň ve vzpomínkách sám autor.

Závěr skladby působivý, vroucný, útěšný i jímavý: „Jdu cestou starou, vracím se k těm, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova.“

Na závěr Jarního koncertu ve Valašském Meziříčí interpretovala Beseda a Hedvika společné skladby „Signore delle cime“ a „Zvon lásky“.

-el-