Z historie

Mužský pěvecký sbor Beseda je nejstarším kulturním spolkem působícím ve Valašském Meziříčí, městě s 28 000 obyvateli v srdci Moravskoslezských Beskyd.

Vznikl jako mnohé jiné pěvecké sbory ze čtenářského spolku v roce 1862, z iniciativy Františka Pavlíka. Zakladatelem a sbormistrem byl učitel Florián Stoklas. Sbor působil jako součást Sokola, Občanské a Měšťanské besedy. V roce 1903 byl rozšířen o sbor ženský a smíšený. Od 50. let 20. století působí pouze jako mužský. V roce 1939 se ujal sbormistrovství Václav Ditrich-Dětrich. V letech 1948–1958 řídil Besedu varhaník Alois Svozil, žák Leoše Janáčka.

V novodobé historii Beseda získala na Krajském festivalu pěveckých sborů ve Frýdku-Místku ocenění za nejlepší provedení skladby „Láska opravdivá“ Leoše Janáčka (1986) a obsadila třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži „Pražské dny sborového zpěvu“ (1995).

V roce 1998 převzala sbormistrovství Besedy Marie Slámová. Po jejím odchodu se místa ujal současný sbormistr Stanislav Machanec. Repertoár zhruba třicetičlenného sboru není žánrově ani historicky vymezen. V minulosti mu byly věnovány skladby bývalého člena sboru Antonína Tučapského, dále Jana Nepomuka Poláška, Oldřicha Hilmery a Jaroslava Křičky.

V roce 2005 se Beseda podílela na pořádání 11. ročníku setkání mužských pěveckých sborů se zaměřením na duchovní sborovou hudbu. V roce 2007 uskutečnilo těleso společně s pěveckým sborem Lumír ze Vsetína umělecký zájezd do Slovinska. Roku 2008 se zúčastnilo programu CK Valaška – Zavírání moře v Chorvatsku. V roce 2012 oslavil MPS Beseda 150 let svého trvání.

Věříme, že při dobré spolupráci s Kulturním zařízením města Valašské Meziříčí bude udržena rekordně dlouholetá tradice mužského sborového zpěvu v našem městě.