Archiv pro měsíc: Prosinec 1973

Pocta Janu Nepomuku Poláškovi

Jan Nepomuk Polášek s Besedou spolupracoval od svého příchodu do Valašského Meziříčí v roce 1896 až do své smrti v roce 1956. Tedy plných 50 let.

Během života se více či méně věnoval skladatelské práci. A jelikož znal sborové prostředí a uměl pracovat s lidovou písní, mezi mnohé jeho skladby patří právě sbory, vynikající citlivostí, poetikou textu a jednoduchost nápěvu. Velkým učitelem a vzorem v práci s lidovou písní mu byl Leoš Janáček. Polášek si většinu sborů „odzkoušel“ na meziříčských zpěvácích a celou řadu skladeb jim také věnoval. Po celý svůj život byl Besedě velkou oporou a v dobách, kdy procházela existenčními krizemi, jí vždy rád podal pomocnou ruku.

V tomto roce, tedy 100 let od Poláškova narození, připravila Beseda slavnostní koncert, na kterém vystoupil mimo jiné také Jan Polášek ml. a zahrál otcův houslový koncert. Poláškovy skladby má sbor ve stálém repertoáru a jeho práci si pravidelně připomíná.