Archiv pro měsíc: Listopad 1899

Občanská a Měšťanská beseda – spojeny

Doktor práv Alois Mikyška, jenž sbor velmi podporuje už od jeho počátku, má zásluhu na spojení Občanské a Měšťanské besedy: „V nynější vážné době, kdy národ náš veškeré síly soustředit musí, aby práv svých vybojoval, potřebí jest všude jednomyslnosti a naprosté svornosti. A tu jest potěšitelným úkazem, že po vší milé naší vlasti různé strany našeho národa přestávají a v jeden celek splývají. K tomu dojde zajisté i v našem městě. Již zvěst, že Občanská beseda zamýšlí s Měšťanskou besedou splynouti, uvítána byla ve všech kruzích našich s radostí opravdivou.“