Archiv pro měsíc: Říjen 2011

Uznání pro Besedu od Jana Graubnera

Olomoucký Dóm sv. Václava hostil 22. října 2011 mužské pěvecké sbory z Olomouce, Ostravy, Vsetína a Valašského Meziříčí. Také Beseda úspěšně vystoupila na tomto festivalu duchovní hudby ekumenického charakteru.

Přímou záštitu akci poskytli arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička. Iniciovali rovněž závěrečný potlesk vestoje, který se v zaplněné katedrále rozezněl po mši Petra Ebena „Missa Adventus et Quadragesimae“ pro mužský sbor a varhany. Právě dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás.

Úvodní tříhlasý kánon Besedy „Dona Nobis Pacem“ byl oceněn také odbornou veřejností. Sbor jako jediný vystoupil hned se čtyřmi skladbami – dalšími byly „Quare obdormis Domine“ V. Kučery, „Ora pro nobis“ R. Papperta a „Přijď Králi věčný náš“ J. Weslyho.

Na festivalu byli vyznamenáni zasloužilí členové zúčastněných mužských pěveckých sborů.

-el-