Archiv pro měsíc: Prosinec 2010

Široká veřejnost se těší z vánočních vystoupení

Několik vystoupení Besedy se uskutečnilo v domácím Valašském Meziříčí také o letošním adventu. Profesionálním přednesem vánočních skladeb sbor nejdříve potěšil klienty hospice Citadela a Domova s chráněným bydlením. Po méně známých „Hej, hej, povím vám“ Antonína Tučapského nebo anglikánském chorálu „Adeste, Fideles“ neopomněl ani tradiční „Tichou noc“ a „Narodil se Kristus Pán“, k jejichž zpěvu se dojatí posluchači připojili.

Na 22. prosinec 2010 pak s meziříčským ženským pěveckým sborem Hedvika, studenty konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže a ZUŠ Valašské Meziříčí přichystal v místním Lapidáriu Trojice na 17.00 a 19.00 hodin opravdovou lahůdku pro sváteční čas – „Českou mši vánoční“ Jakuba Jana Ryby.

S Besedou k podstatě českých Vánoc

„Česká mše vánoční“, které se říká také „Hej mistře“ je česky psaná církevní skladba, koncipovaná jako rozmluva pastýřů chystajících se na cestu do Betléma. Autor hudby i textu Jakub Jan Ryba ji uvedl v roce 1796, tedy před 214 lety. Sotva tehdy tušil, že se stane symbolem českých Vánoc.

-el-