Koncerty a vystoupení

 

 

 

Konec roku byl věnován jako obvykle výpomocí ve sboru pro Českou mši vánoční J.J.Ryby, které hlavní koncert je 22. prosince v kostele sv. Trojice včetně opakování ve farním kostele v Kelči

 

Na podzim 2023 jsme uskutečnili jen podzimní koncert dne 15. 11. 2023 v hlavním sále Zámku Žerotínů, na kterém bylo uskutečněno rozloučení s dlouholetým sbormistrem panem Machancem a předání zlatých odznaků UČPS dlouholetým členům. Koncertu se účastnili mužský pěvecký sbor Lumír Vsetín, posily z olomouckých bývalých sborů a členky ženského sboru Pohoda. Repertoár byl spíše klasický (např. Verdi, Nešvera).

V červnu 2023 jsme uskutečnili konečně členskou schůzi, na které byl zvolen nový výbor a starosta.

Na jaře 2023 jme účinkovali v Zámku Kinských při příležitosti oslav výročí skladatele Poláška a

znovu totéž v kostele sv. Trojice.

Na podzim roku 2022 sbor uspořádal jen jeden koncert a to výroční slavnostní ve velkém sále zámku Žerotínů u příležitosti 160. výročí trvání sboru. Účast přijali kamarádi ze Vsetínského Lumíra a tradičně zpěváci bývalých olomouckých sborů.

V roce 2022 jsme se z iniciativy pana Jardy Piškuly rozhodli uspořádat druhý ročník festivalu duchovní písně v místním katolickém kostele Nanebevzetí panny Marie. Kromě pořádající Besedy se účastnili smíšený pěvecký sbor pana Závičáka, Lumír ze Vsetína a smyčcový orchestr ZUŠ Valašské Meziříčí pod vedením paní Heleny Hrachové.

 

Bohužel opět bylo zrušeno uvedení Mše vánoční J.J. Ryby.

A tak to šlo dále. Byl zrušen náš podzimní koncert, samozřejmě Rybovka v kostelíku, takže jsme se sešli v malém počtu při smutné příležitosti – pohřbu našeho dlouholetého člena pana Petera Pally. Dále zrušen jarní koncert 2021, takže nejbližší akce byl podzimní koncert 16. 11. 2021 v zámecké kapli. Ten se docela vyvedl.

Dále už vše komplikovala zhoršující se situace s pandemií koronaviru. Byl zrušen festival seniorských sborů v Praze, do kterého byl sbor přihlášen, objednány noclehy atd. A po několika zkouškách přišel zákaz sborového zpěvu a další omezení, která prakticky likvidovala naši činnost.  Tak jsme se alespoň sešli na oslavu kulatin naší členky. Co bude dále, to k dnešnímu datu, 12.10. nikdo neví.

Závěr léta byl poznamenán také dvěma smutnými událostmi, na věčný odpočinek odešli dlouholetí členové sboru pánové Kučera a Illichman.

Poslední pondělí v srpnu už bylo věnováno zkoušce na koncert  Setkání na zámku v rámci konání tzv. Dnů města. Koncert se konal ve velkém sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Pořadatelem byla tentokrát cimbálová muzika Polajka, zúčastnil se dále mužský pěvecký sbor Beseda, MPS Lumír Vsetín, sbor Pohoda a VSPT Bača. Beseda byla tentokrát posílena nejen tradičími zpěváky býv. olomouckých sborů ale i členy vsetínského Lumíra. Všem těmto posilujícím hostům tímto děkujeme.

 

Na konci měsíce června jsme uspořádali tradiční výroční členskou schůzi a rozešli se na letní prázdniny.

Následující dva měsíce byly věnovány přípravě na jarní koncert, který se měl konat v měsíci květnu. Ze všem známých důvodů (pandemie coronaviru) se nekonal, stejně tak zkoušky v době březen – červen. V měsíci červnu jsme již zkoušeli program na Dny města, který koncert nás čeká hned po letních prázdninách – 16. září.

 

Jako každý rok v předvánočním čase se sbor Beseda podílel na provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, tentokrát již opět v renovovaném kostele sv. Trojice. Opět ve dvou vystoupeních 20.12. před zcela plným sálem.

 

Druhým vrcholem podzimu se stal tradiční podzimní koncert sboru ve velkém sále Kulturního zařízení – zámku Žerotínů. Tentokrát se konal ve značně rozšířeném formátu, na přání spřízněného sboru Hedvika jsme pozvali k vystoupení i sbor Raspevani profesori ze srbského města Vršac. A protože si zazpíval i ženský sbor Hedvika a zahrál smyčcový orchestr ZUŠ paní Heleny Hrachové, vydal program na poctivý celovečerní koncert pře téměř plném sále.

 

Podzimní program sboru měl dva výrazné vrcholy. Prvním byla účast na 2. ročníku festivalu seniorských sborů v Praze, druhým tradiční podzimní koncert Besedy ve Valašském Meziříčí. V Praze se konal festival jako loni v budově – a sálu – pražského sboru Hlahol na nábřeží Vltavy. Po dobré zkušenosti z loňska jsme zvolili opět dvoudenní akci s dopravou vlakem. Náš sbor byl zařazen do odpoledního sobotního programu a byl vřele přijat publikem i organizátory.

Po noclehu v Hostelu u Václavského náměstí se sbor přesunul opět vláčkem na periferii Prahy do Řep. Zde nás čekal odpolední koncert v Domově sv. Karla Boromejského v příjemném prostředí klášterního refektáře. Celým nedělním programem nás obětavě provázela paní Tomanová, které i tímto ještě jednou děkujeme. A pak už následovala cesta opět přímým rychlíkem domů.

 

 

A vzhůru na prázdniny, s tím, že hned na počátku příštího roku sbor čeká další velká akce – dvoudenní návštěva Prahy s účastí na festivalu pořádaném Unií českých sborů a dalšího zatím neurčeného koncertu.

 

A potom už nás čekala jen povinnost a to výroční členská schůze s tradičním programem. Ve společenské části jsme vzpomněli zesnulého dlouholetého člena sboru pana Jaroslava Půlpána.

 

Jarní období bylo pro sbor volnější, po hektickém podzimu to jen prospělo, byl čas na oživení repertoáru. Jedinou koncertní akcí byl Jarní koncert, tentokrát v prostoru zámecké kaple. Jako hosté vystoupil ženský sbor Pohoda při Klubu seniorů Valašské Meziříčí. Díky těmto hostům se asi stala nevídaná věc – měli jsme „plný dům“, nestačily židle. Pro vystupující velmi příjemné. Po koncertu bylo tradiční krátké posezení s občerstvením.

 

V adventní a vánoční čas se sbor podílel tradičně na provedení české mše vánoční Jana Jakuba Ryby tentokrát v evangelickém kostele v Botanice a v prvních dnech nového roku jsme zazpívali ještě koledy klientům všech tří zařízení  sociálních služeb na ulici Žerotínova.

Ve středu 7. listopadu uspořádal náš sbor ve spolupráci s Kulturním zařízením města tradiční podzimní koncert. Tentokrát byly jako hosté pozvány hned dva ženské pěvecké sbory a to místní sbor Hedvika se sbormistryní paní Děckou a Sbor Valašských učitelek ze Vsetína pod vedením paní Marie Skalkové. Program byl komponován s prostřídáním jednotlivých účinkujících, teprve na závěr se všechny tři tělesa sešly k provedení společných skladeb, vyvrcholením celého koncertu tak bylo předvedení známého sboru ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta – Proč bychom se netěšili. Skvělým klavírním doprovodem se předvedl také pan Petr Závičák. Celý program uvedla paní Mrnková. Všechny tři sbory se účastnili večerního rautu v zámecké kavárně, kde si také ještě zazpívaly.

O týden později, v souvislosti s oslavami stého výročí vzniku republiky sbor za bohužel velmi špatného počasí přednesl slavnostní skladby vč. hymen při aktu kladení věnců v parku Botanika u bysty T.G.Masaryka.

 

Dne 20. října odjížděl sbor Beseda do blízké Kopřivnice, kam byl pozván na tradiční Přehlídku pěveckých sborů,  jejíž se konal už 22. ročník. Koncert se konal v Katolickém domě, sále s dobrou akustikou a tak spolu s vyslechnutím ostatních, sbor strávil příjemné odpoledne, zakončené bohatým občerstvením. Ze spoluúčinkujících nás zaujal ženský sbor z Prostějova s názvem Nota Bene. Snad se nám podaří jej přizvat na některý koncert námi pořádaný.

Vystoupení

 

 

A už se blížil vrchol našeho podzimního programu a asi i několikaleté činnosti sboru. Přijali jsme pozvání na Slet historických a seniorských pěveckých sborů pořádaných u příležitosti stého výročí vzniku republiky Unií pěveckých sborů Praha, konaného hlavně v prostorách budovy pražského spolku Hlahol. Díky podpoře města Valašského Meziříčí jsme mohli uskutečnit dvoudenní zájezd sboru, posilněného zpěváky bývalých sborů Olomoucka a mužského pěveckého sboru Lumír Vsetín a snad úspěšně representovat muzikantskou střední Moravu v jinak výlučně českými sbory obsazeném festivalu. Organizace byla náročná, ale ve spolupráci s funkcionáři Unie jsme vše zvládli. Po příjezdu rychlíkem se sbor účastnil na slavnostním zahájení festivalu, uskutečněného na piazzetě Národního divadla, průvodu účastníků na protilehlý Slovanský ostrov, kde zahajovací program pokračoval např. historickými písněmi Sokolů a presentací několika sborů vč. nás – mimochodem jediného klasického mužského sboru celého festivalu.

Po ubytování v klášteře kapucínů u Lorety jsme přijali s úlevou odpočinek v některých pražských hospůdkách. Nebezpečně blízko byla slavná pivnice U černého vola. Ráno nás čekal odjezd opět do centra a velmi příjemná, komentovaná prohlídka historické budovy Národního divadla. Zvláště vzhledem k nádhernému počasí, které nás provázelo po oba dny, byla například vyhlídka z terasy u slavných sousoší trig s panoramatem hradu opravdu nádherná. A po poledni už sbor čekal vrchol akce a to koncert v budově Hlaholu spolu s ostatními sbory. Paní Lucie Valentová, která měla organizaci na starost se nám věnovala, takže nás čekalo příjemně umělecky i společensky strávené odpoledne. Po závěrečném rautu členové sboru opět rychlíkem odjeli domů.

Ve vlaku se úřadovalo….

 

i veselilo

 

Prahu jsme na nádraží pozdravili zpěvem

 

Slavnostní průvod

 

V Národním divadle

 

 

Sál spolu Hlahol

 

Vystoupení sboru

 

Veselo po koncertu

Závěr v Hlaholu

 

 

 

Neuběhlo ani 14 dní a náš sbor odjížděl na mezinárodní akci a to na Festival sborového zpěvu k 100. výročí vzniku ČSR do blízké slovenské Bytče. Cestou jsme přibírali do autobusu členky pěveckého sboru Rosénka z Rožnova. V prostředí krásně opraveného Sobášného paláca se příjemně koncertovalo společně s místním sborem Gloria Deo, sborem Ilavčan odkud jinud než z Ilavy a zmíněnou Rosénkou. Přijetí našich slovenských přátel bylo velmi vstřícné a strava i občerstvení na závěr byly příkladné.

Již 14. září se sbor účastnil v rámci akce Dny města tzv. Setkání na zámku, kde vystoupil společně s dalšími sbory a hudebními tělesy Valašského meziříčí. Byly to cimbálovka Polajka, ženský sbor Hedvika, sbor Pohoda seniorklubu a symfonický orchestr ZUŠ.

Prázdniny utekly jako voda a sbor se 3. září sešel na první zkoušce nového koncertního roku. Tímto pro nás vypukl poněkud hektický podzim.

Členskou schůzí jsme ukončili koncertní sezonu 2017-2018. Dále je nás možno slyšet na Dnech města VM – sál KZ 14.9.2018, na festivalu v Bytči, SR 23.9.2018 a na srazu historických sborů ke 100 letému výročí ČSR v Praze 6. a 7. října 2018. Srdečně zveme i na tradiční podzimní koncert v listopadu, kde by měly s námi vystoupit i dva sbory ženské.

 

Dne 23. května 2018 se sbor aktivně účastnil slavnostního aktu ke 111. výročí zvolení T. G. Masaryka říšským poslancem za naši oblast a vzpomínce na známého legionáře p. L. Pospíšila. Slavnosti byli přítomni zástupci vedení obce , krajský hejtman p. J. Čunek a další zástupci politických a kulturních organizací. Sbor uvedl klasické slavnostní skladby B. Smetany, Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku a v premiéře čtyřhlasé provedení československé státní hymny. Akce byla důstojná s jedinou výjimkou, kterou byli nic netušící občané zmateně přebíhající prostor pro slavnost a zjevně akci rušící. Zvláště halekání za nastoupeným sborem na klidu ke zpěvu nepřispívalo. Pro příště bychom prosili o nápravu. Snad by se občané na půl hodiny bez jednoho rohu náměstí a jedné uličky obešli.

 

Ve čtvrtek 5. dubna byl uskutečněn jarní koncert sboru, tentokrát v osvědčené Galerii Kaple na nádvoří zámku Žerotínů. Hosty programu byli opět žáci místní Základní umělecké školy, tentokrát flétnistky třídy paní Haikerové. Repertoár byl jako obvykle žánrovou směsí od starých latinských zhudebněných textů po úpravy lidových písní. Až na skromnou návštěvu posluchačů se koncert vcelku vydařil, poprvé nám program uváděla paní Mrnková z Kulturního zařízení, která má náš sbor v péči po odchodu do důchodu paní Markové, kterou tímto zdravíme.

 

Dne 23. ledna sbor vystoupil v zámku Kinských při příležitosti křtu knihy vzpomínek pana Leopolda Christa s několika skladbami, které mají přímý vztah k Valašskému Meziříčí a zvláště části Krásno. Pro sbor to bylo příjemné vystoupení zvláště vzhledem k téměř zaplněnému auditoriu.

 

Adventní a vánoční čas využil sbor tradičně. Ve spolupráci se sborem Hedvika, žáky a učiteli ZUŠ a sólisty pod vedením  paní Děcké se 10 členů sboru účastnilo přípravy a provedení české mše vánoční J.J.Ryby. Pod dirigentským vedením pana Josefa Surovíka byla mše provedena dvakrát v kostele sv. Trojice ve Valašském Meziříčí a v kostele sv. Barbory v obci Choryně. Ve všech případech v prostorách zcela zaplněných návštěvníky.

V povánočním dnu 29. prosince jsme taktéž tradičně absolvovali návštěvu zařízení pro nemocné a víceleté občany a pokusili se jim zpříjemnit jejich pobyt zpěvem a to výlučně s vánočními motivy a koledami. Navštívili jsme postupně Citadelu, Dům sociálních služeb a zařízení v budově bý. LDN. Zde všude jsme byli vlídně přijati, vystoupení byla bez nároku na honorář, ale drobným pohoštěním členové sboru neopovrhli. Vystoupení se účastnilo 14 členů sboru.

 

Ve středu 15. listopadu 2017 se uskutečnil slavnostní koncert mužského pěveckého sboru Beseda Valašské Meziříčí, člena Unie pěveckých sborů, věnovaný vzpomínce 155. výročí jeho vzniku, je tedy jeden z mála hudebních těles s tak dlouhou tradicí činnosti.

Přípravě byla věnována značná pozornost. Členy sboru byla sestavena publikace, jejíž tištěná forma byla šířena několika způsoby, m.j. je k disposici v informačním centru města. Ve spolupráci s propagačním oddělením Kulturního zařízení města, jež je zřizovatelem souboru, byly vytištěny a rozšířeny pozvánky distribuované zvláště význačným kulturním osobnostem města, sponzorům a známým, často pravidelným návštěvníkům besedních koncertů, samozřejmostí už se staly tištěné programy koncertu. Stejně tak byly materiály šířeny i elektronicky.

Jako hosté byli pozváni žáci Základní umělecké školy, tentokrát z třídy Bc Aleše Kučery, tedy interprety dechových nástrojů. Ti zahráli z balkonu vstupní intrádu a pokračovali ve svých vystoupeních po první půli programu Besedy.

Řady Besedy byly tentokrát posíleny čtyřmi členy bývalých, bohužel už zaniklých sborů z Olomouce, kteří obětavě jezdili i na zkoušky, aby se tak trochu revanšovali za dlouholetou spolupráci opačnou, tedy pomoc besedníků v Olomouci. Na vystoupení se tak sešel celkem slušný počet 24 zpěváků, posledních dvou přídavkových skladeb se účastnili aktivně i zástupci spřátelených sborů, kteří na koncert přijeli. Poblahopřát besedníkům tak přišli zástupci ženského pěveckého sboru Hedvika, sboru Valašských učitelek, mužského sboru Lumír, oba ze Vsetína a pěveckého sboru Vítkovice. Zazpíval si na závěr i býv. člen, dnes aktivní v Moravských učitelích.

Program byl různorodý, počínaje úpravami lidových písní přes doslova klasiku Nešvera, Verdi až po úsměvné parodie a téměř současné skladby typu Píseň o čase ze zábavné tvorby. Ohlas v obecenstvu, které nebývale téměř zaplnilo velký sál zámku Žerotínů, byl vstřícný, slavnostní koncert byl zakončen v zámecké kavárně posezením s občerstvením a všichni si rádi zazpívali s cimbálovou muzikou Polajka, jejíž členové také přišli nezištně pozdravit známé meziříčské muzikanty.                                                               J G

 

 

 

Dne 16. července 2017 se sešel sbor v netypickou dobu, dobu „uměleckých prázdnin“ aby se podílel v prostorách Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu Rožnov na komponovaném pořadu  „Ozvěny valašského Slavína“ věnovanému památce mecenáše muzea Františku Klaudovi, básníku Bartoši Vlčkovi a sportovci Ludvíku Daňkovi. Návštěvy bylo využito ke vzpomínce na člena sboru pana Demla a hudebního skladatele J.A.Poláška,  jejichž pomníky na Slavíně jsou, k nim byly položeny květiny a zazpívány drobné skladby na počest dotyčným.

V pátek 2. června 2017 se konal na Meziříčském náměstí pietní akt u pamětních desek připomínajících 110. výročí zvolení T.G.Masaryka poslancem a blížící se 100. výročí smrti československého legionáře Leopolda Pospíšila, který padl v bitvě u Zborova. Sbor Beseda byl tomuto aktu účasten, zazpíval úvodní heslo, rozsáhlejší Smetanovo „Věno“ a na závěr státní hymnu České republiky. Po obřadu kladení věnců se členy sboru vlídně pohovořil ministr obrany pan Stropnický, který se celého obřadu účastnil.

 

 

Dne 12. května 2017 v 19 hodin se začal hlavní program sboru na jaře tohoto roku a to jarní koncert. Jako host tentokrát byly pozvány Komorní žestě – pětičlenný soubor hráčů na dechové nástroje z Valašského Meziříčí. koncert byl členěný na 3 části, po Smetanovu „Heslu“, kánonu následovaly tři skladby a potom sbor vystřídaly žestě s desaterem kratších kusů. Koncert byl zakončen provedením cyklu Z. Lukáše Jaro se otvírá sborem Beseda a zcela na závěr obecenstvem oblíbenou „Krásenskou alejí“.

Koncertu se účastnilo 21 zpěváků vedených sbormistrem p. Machancem, obecenstva moc nebylo – možná daň pátečnímu pěknému počasí.

 

V pátek 1. dubna 2017 vystoupil náš sbor v Klubu seniorů Valašské Meziříčí s programem blízkým koncertnímu, který chystáme pro jarní koncert, který se koná 12. května 2017 v 19 hodin ve velkém sále Kulturního zařízení, na který všechny příznivce srdečně zveme!

Následující sobotu sbor přispěl v zámku Lešná k úspěšnému průběhu vernisáží dvou výstav. Toto velmi příjemné vystoupení – za krásného počasí na zámeckém nádvoří – bylo pikantní tím, že autorem výstavy obrazů je náš člen Emil Buriánek. Přijďte se podívat, stojí to za to!

Do konce roku provedl sbor ještě tradiční vystoupení s vánoční tematikou v zařízeních pro seniory ve Valašském Meziříčí.  V chřipkou poněkud okleštěné sestavě koncertoval v domově pro seniory domu sociálních služeb, Seniorparku a v hospici Citadela.. Tato vystoupení byla provedena v rámci akce obec přátelská rodině.

Ve čtvrtek 22. prosince se 10 členů sboru účastnilo tradičního provedení České mše vánoční J.J.Ryby ve spolupráci s pořádajícím sborem Hedvika a mnohými hosty jiných sborů, solisty, orchestrem ZUŠ a dalšími. Pod vedením sbormistra a dirigenta pana M. Čermáka byla před 2x zcela naplněným kostelem sv. Trojice předvedena pozměněná varianta této kultovní vánoční skladby. Uvedení bylo opakováno dne 27. prosince v místním kostele v Kladerubech. Bohužel mezitím začala řádit mezi členy sboru chřipka, takže se účastnili pouze dva naši členové.

Dne 18. prosince vystoupil sbor na předvánoční besídce místní organizace Sokola. Po úvodním slovu paní Rosákové se dostal „ke slovu“ náš sbor. V první části jsme presentovali skladby věnované přímo našemu sboru a vztahující se k městu Valašské Meziříčí, v části druhé zazněly nejznámější české vánoční koledy. Vzhledem k tomu, že sbor se účastnil v prakticky plném počtu před zcela zaplněným velkým sálem místní sokolovny, můžeme tuto byť kratší akci považovat za úspěšnou, tak byla kvitována i pořadateli. Po delší době byla snad obnovena užší – kdysi tradiční spolupráce mezi námi a obcí sokolskou.

V pátek 25. listopadu 2016 se v galerii kaple zámku Žerotínů konal podzimní koncert našeho sboru. Jako hosté vystoupili žáci místní základní umělecké školy pod vedením Heleny Hrachové. Zaujal houslový výkon ve větě z koncertu R. Kreutzera i vystoupení tria dvoje housle + klavír v podání žáků. Hlavní náplní bylo však vystoupení našeho pořádajícího sboru. První část byla věnována klasice J.B.Foerstera a latinským zhudebněným textům, následovaly úpravy lidových písní. V části druhé byly presentovány skladby velmi různorodé, mj ve slovinštině a angličtině, pro sbor bylo nejzajímavější provedení téměř současné písně „Píseň o čase“, známé z interpretace zpěvákem Popperem z šedesátých let minulého století. Pro náš sbor šlo o premiéru na veřejnosti. Koncertu se účastnilo 22 členů sboru se sbormistrem p. S. Machancem, obecenstva bylo s ohledem na velikost prostoru tak akorát. Vedení sboru děkuje Kulturnímu zařízení města za organizaci, paní Markové za uvádění a ZUŠ s H. Hrachovou za spolupráci.

JG

V sobotu 22. října se náš sbor vypravil na jižní Moravu, tentokrát ne do oblíbených sklípků, ale koncertovat a hlavně poblahopřát k devadesátým narozeninám dlouholetému členu sboru panu doktoru Kučerovi, který nyní žije v obci Archlebov. Po zpívané zdravici před okny jsme byli vlídně přijati do rodinného domu. Odpoledne pak následoval koncert v místním kostele, hojně navštívený místními občany a příznivci našeho sboru. Panu Kučerovi byly předány dary upomínající na jeho působení ve Valašském Meziříčí a po závěrečném přípitku skvělým vínem a pohoštění nás autobus v pohodě odvezl zase domů.            JG

Dále nás čeká série vánočních vystoupení, tradičně v sociálních zařízeních města, pro Obec sokolskou a zřejmě i provedení Rybovy mše vánoční pořádané ženským pěveckým sborem Hedvika. Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na naše akce.

V koncertní sezóně 2015–2016 MPS Beseda uskutečnil několik akcí:

Kromě drobných vystoupení typu vernisáže výstav nebo charitativní činnosti pro místní sociální zařízení to byl koncert pro Muzeum regionu Valašsko v kostele sv. Trojice u příležitosti ukončení turistické sezóny.

Hlavní podzimní akcí byl listopadový koncert sboru v zámecké kapli ve Valašském Meziříčí, kde jako host vystoupil ženský sbor Hedvika. Předvánoční doba byla tradičně věnována nácviku a provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby s dalšími valašskomeziříčskými hudebníky a hosty z konzervatoře Kroměříž.

Hlavním programem jara (i organizačně) byla příprava a uskutečnění festivalu duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Účastí pěti sborů a orchestru ZUŠ byla důstojně naplněna oslava příchodu jara. Krátce nato se sbor zúčastnil Mezinárodního festivalu pěveckých sborů pořádaného Lašským pěveckým sborem Baška.

V sobotu 18. června se v sále Kulturního zařízení v zámku konal koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Protože se sbor Beseda považuje za spřízněný, pozdravil moravské umělce na úvod dvěma drobnostmi mistrů Smetany a Poláška a na závěr jsme zazpívali společně Janáčkovu Lásku opravdivou.