Pro členy

Zkoušky sboru: každé pondělí kromě července a srpna od 17 hodin v přízemí bývalé zemědělské školy u pošty ve Valašském Meziříčí, první dveře vpravo, v období letního času od 18 hod.

 

Program na Dny města: Besedě, Zahrajte mi husličky, Šohajek trávu seče, Ej nechcem páleného, Zavedený ovčák, Verbuňk, příp. i Žaloba

Program do Bytče:Dona nobis, Kdybych byl zvonečkem, Za trochu lásky, Zamiloval som si, Zavedený ovčák, Tancuj tancuj, Moravě,  Aká si ty krásna,  Hymny

Program pro Prahu:Dona nobis, Což ta naše bříza, Zavedený ovčák, Žaloba, Píseň o čase, Moravě.  Společné Věno, Slavnostní sbor, Láska opravdivá, Hymny

Jarní akce sboru byly snad úspěšně uskutečněny. Nyní nás čeká v pondělí 25. června od 17 hodin výroční členská schůze. Následuje série akcí podzimních a to:

23. září   zájezd do Bytče na festival – celodenní s Rosenkou Rožnov

6. -7. října pravděpodobný zájezd na setkání historických sborů České republiky do Prahy pořádané sborem Hlahol

14. září Účast na akci Setkání na zámku v prostorách KZ

REZERVUJTE si tyto termíny. Vzhledem k současnému počtu členů je účast všech bezpodmínečně nutná!!!

 

V pondělí 4. září byla zahájena nová koncertní sezona schůzí výboru a první zkouškou sboru,

 

Vystoupením na náměstí 2. června nám skončil prakticky koncertní rok 2016-17, čeká nás ještě výroční schůze a to v pondělí 26. června a hlavně termínově netypické vystoupení v Rožnovském skanzenu 16. července. REZERVUJTE si prosím tento termín!!

 

Při prvních zkouškách v novém roce 2017 jsme byli posíleni novým členem, aktivním muzikantem na poli dechové hudby. Tímto jménem vedení vítám mezi nás pana Holáně Miroslava a věřím, že dalším rozšířením sestavy prvního tenoru bude přispívat k lepšímu zvuku našeho zpěvu.

Doba vánočních vystoupení je pryč – viz rubrika koncerty , první zkouška v roce 2017 je v pondělí 2. ledna v 17 hodin na tradičním místě.

Po úspěšném koncertu v kapli nás čeká účast na provedení Rybovy mše, zkoušky každou středu v 18 hod v objektu ZUŠ. Dále vystoupíme 18. prosince na akci Obce sokolské a 29. prosince v pobytových zařízeních seniorů na ulici Žerotínova.

Po úspěšné realizaci zájezdu s koncertem a blahopřáním panu doktoru Kučerovi k devadesátinám se nám velmi přiblížila hlavní akce podzimu a to koncert dne 25. listopadu v zámecké kapli. Apeluji na maximální účast na zkouškách.  Při této příležitosti si dovolím také přivítat nového člena, který již s námi absolvoval první koncert, pana Gybase. Tento zkušený sborový zpěvák posílil významně osazenstvo prvního tenoru.         JG

 

V pondělí 27. června jsme se sešli na zkušebně k tradiční roční členské schůzi. Vyhodnotili jsme svou činnost v koncertním roce 2015-16. A to nejen na poli uměleckém ale i organizační, finanční a jiné záležitosti a zvolili nový výbor sboru. Určili jsme si také priority pro další období  Na závěr jsme se pobavili u vínka a drobného občerstvení.

Nový koncertní rok zahájíme v pondělí 5. září.  Všem členům přeje výbor krásné prázdniny.

Po letním odpočinku jsme v září zahájili aktivní činnost. Termín zkoušek je beze změn, nejbližší koncert je v Archlebově dne 22. října. Odjezd autobusu a další podrobnosti budou upřesněny.