O sboru

Mužský pěvecký sbor Beseda při Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí, člen Unie pěveckých sborů, byl ustanoven v květnu roku 1862 při Čtenářském spolku ve Valašském Meziříčí. Přes všechny společenské, válečné a politické peripetie tento spolek nikdy nezanikl a působí stále na hudebním poli, dnes v rámci Kulturního zařízení města.

V současné době není úzce repertoárově zaměřen. Provozuje díla českých i cizích mistrů, díla duchovní i úpravy lidových písní. Má 22 aktivních členů a sbormistra Stanislava Machance. Pravidelné zkoušky jsou samozřejmostí.

MPS Beseda účinkuje na koncertních a charitativních akcích. Obvykle pořádá jarní a podzimní koncert. Téměř pokaždé zve Beseda ke spoluúčinkování sbory žáků místních škol, Ženský pěvecký sbor Hedvika a další. Se sborem Hedvika a dalšími hudebníky a zpěváky bývá tradičně uváděna v předvánočním čase Česká mše J. J. Ryby.

 

Medailon sbormistra Stanislava Machance

Pan Stanislav Machanec je členem pěveckého sboru Beseda od roku 1987. Začínal jako zpěvák druhého basu. Z vlastní iniciativy vystudoval konzervatoř obor vedení sboru a skutečného vedení Besedy se ujal v roce 2003. Dalo by říct, že v dnešní době je jeho duší. Většina zpěváků i funkcionářů se několikrát vyměnila, on nese pomyslnou štafetu sboru s více než 150letou tradicí dále. Pan Machanec vede sbor nejen po hudební stránce, ale podílí se také aktivně na práci výboru, organizaci konkrétních akcí a spolupráci s jinými hudebními a sborovými tělesy. Je autorem mnoha úprav skladeb pro mužský pěvecký sbor, které jsou běžně zařazovány do repertoáru. Za výše uvedené zásluhy byl v roce 2016 při příležitosti konání duchovního festivalu organizovaného Besedou spolu s Kulturním zařízením a městem Valašské Meziříčí vyznamenán zlatým odznakem s rubíny Unie pěveckých sborů Praha.

Sbormistr 05-12-11